Hvad med habiliteten?

I MedicinRådgivningen forstår vi ikke, hvorfor de officielle retningslinjer for udtrapning af medicin er så håbløst forældede, når der efterhånden ligger både mange års empiri fra millioner af brugere af psykofarmaka verden over, samt valideret og kvalitativ forskning der underbygger empirien. Måske ligger forklaringen her? https://ugeskriftet.dk/debat/hvad-med-habiliteten  

MedicinRådgivningen allierer sig med SIND Rådgivning

Det har længe været MedicinRådgivningens ønske at stå stærkere i vores udbredelse af vigtigheden af sikker udtrapning. Vi har derfor allieret os med SIND Rådgivning, som gennem mange år har specialiseret sig i rådgivning til både brugere og pårørende til psykisk sygdom. SIND Rådgivning overtager derfor MedicinRådgivningens aktiviteter pr. 1/6-2024. Det er vigtigt for både…

Der skal oplyses mere om abstinensfælden ved antidepressiv medicin

Hvordan ved man, om antidepressiv medicin virker, eller om den bare holder de abstinenser nede, den selv har skabt? Forskning viser, at såkaldt antidepressiv medicin kun har en beskeden kortsigtet virkning, og at den ligefrem kan øge risikoen for tilbagefald på længere sigt. Samtidig har medicinen for mange vist sig at være meget vanskelig at…