Om os

Værdier

 • Helhedsorienteret tilgang: Vores rådgivning er tilpasset det enkelte menneskes livssituation
 • Fællesskab: Vi tager hånd om hinanden og hjælper brugerne ind i et fællesskab 
 • Respekt: Vi respekterer forskelligheder, meninger og erfaringer
 • Vidensdeling: Vi indsamler, uddanner og deler relevant viden om psykofarmaka og stærkt smertestillende medicin internt og eksternt
 • Ordentlighed: Sund skepsis er et nøgleord i vores indhentning og videreformidling af ny viden
 • MedicinRådgivningen bygger på et sæt kerneværdier, og det er én af bestyrelsens hovedopgaver løbende at sikre, at vores virke fortsat hviler på dette værdisæt

Formål

 • Hjælpe brugere af psykofarmaka og stærkt smertestillende medicin med ned- og udtrapning og eventuelle senfølger
 • Sætte fokus på andre muligheder end medicin
 • Oplyse mennesker om konsekvenserne ved psykofarmaka og stærkt smertestillende medicin – bivirkninger, abstinenser/ophørssymptomer, fysisk og psykisk afhængighed og senfølger
 • Hjælpe pårørende med støttende og oplysende samtaler
 • Samarbejde med almenpraktiserende læger, misbrugscentre og psykiatrien, der ikke har den nødvendige tid og viden om ned- og udtrapning
 • Undervise og informere relevante faggrupper om ned- og udtrapning af psykofarmaka og stærkt smertestillende medicin

Mission

 • Vi ser, at der i Danmark er et behov for oplysning og viden om sikker udtrapning af psykofarmaka og stærkt smertestillende medicin
 • Vi afhjælper manglen på erfaringsbaseret viden om sikker udtrapning ved at rådgive brugere, pårørende og relevante faggrupper.

Vision

 • Mennesker med ondt i krop og sjæl skal mødes med anerkendelse og forståelse af sundhedsvæsenet
 • Ikke-medicinsk behandling skal prioriteres
 • Al udskrivning af psykofarmaka og stærkt smertestillende medicin skal ske på et oplyst grundlag, så medicinbrugerne informeres om utilsigtede virkninger og vanskeligheder ved udtrapning.

Kernekompetencer

 • Vores rådgivning består næsten udelukkende af mennesker, der selv har været igennem udfordrende udtrapningsforløb på forskellige medicintyper
 • Viden om medicintyperne fra intensiv undervisning og løbende opdatering fra kliniske farmaceuter, som er specialister indenfor dette område. Det betyder, at vi rent praktisk meget ofte laver udtrapningsplaner til vores brugere, som de tager med til egen læge eller i psykiatrien
 • Vi har et godt samarbejde med både læger, psykologer og psykiatere og ligesom vi har stor respekt for deres faglighed, har de også stor tiltro til vores viden og kompetencer
 • Vi er bredt repræsenteret med vores faglighed, så vi også kan trække på andet end vores personlige erfaringer
 • Men det er vores personlige erfaringer og vores store tillærte viden om receptpligtig vanedannende medicin, der er vores altoverskyggende kernekompetencer

Om os

 

 • Helhedsorienteret tilgang: Vores rådgivning er tilpasset det enkelte menneskes livssituation
 • Fællesskab: Vi tager hånd om hinanden og hjælper brugerne ind i et fællesskab 
 • Respekt: Vi respekterer forskelligheder, meninger og erfaringer
 • Vidensdeling: Vi indsamler, uddanner og deler relevant viden om psykofarmaka og stærkt smertestillende medicin internt og eksternt
 • Ordentlighed: Sund skepsis er et nøgleord i vores indhentning og videreformidling af ny viden
 • MedicinRådgivningen bygger på et sæt kerneværdier, og det er én af bestyrelsens hovedopgaver løbende at sikre, at vores virke fortsat hviler på dette værdisæt
 • Hjælpe brugere af psykofarmaka og stærkt smertestillende medicin med ned- og udtrapning og eventuelle senfølger
 • Sætte fokus på andre muligheder end medicin
 • Oplyse mennesker om konsekvenserne ved psykofarmaka og stærkt smertestillende medicin – bivirkninger, abstinenser/ophørssymptomer, fysisk og psykisk afhængighed og senfølger
 • Hjælpe pårørende med støttende og oplysende samtaler
 • Samarbejde med almenpraktiserende læger, misbrugscentre og psykiatrien, der ikke har den nødvendige tid og viden om ned- og udtrapning
 • Undervise og informere relevante faggrupper om ned- og udtrapning af psykofarmaka og stærkt smertestillende medicin
 • Vi ser, at der i Danmark er et behov for oplysning og viden om sikker udtrapning af psykofarmaka og stærkt smertestillende medicin
 • Vi afhjælper manglen på erfaringsbaseret viden om sikker udtrapning ved at rådgive brugere, pårørende og relevante faggrupper.
 • Mennesker med ondt i krop og sjæl skal mødes med anerkendelse og forståelse af sundhedsvæsenet
 • Ikke-medicinsk behandling skal prioriteres
 • Al udskrivning af psykofarmaka og stærkt smertestillende medicin skal ske på et oplyst grundlag, så medicinbrugerne informeres om utilsigtede virkninger og vanskeligheder ved udtrapning.
 • Vores rådgivning består næsten udelukkende af mennesker, der selv har været igennem udfordrende udtrapningsforløb på forskellige medicintyper
 • Viden om medicintyperne fra intensiv undervisning og løbende opdatering fra kliniske farmaceuter, som er specialister indenfor dette område. Det betyder, at vi rent praktisk meget ofte laver udtrapningsplaner til vores brugere, som de tager med til egen læge eller i psykiatrien
 • Vi har et godt samarbejde med både læger, psykologer og psykiatere og ligesom vi har stor respekt for deres faglighed, har de også stor tiltro til vores viden og kompetencer
 • Vi er bredt repræsenteret med vores faglighed, så vi også kan trække på andet end vores personlige erfaringer
 • Men det er vores personlige erfaringer og vores store tillærte viden om receptpligtig vanedannende medicin, der er vores altoverskyggende kernekompetencer.