Undgå en kold tyrker

De nedenstående typer medicin kan alle give afhængighed og langvarige bivirkninger. Du kan få abstinenser, mens du tager medicinen, mens du er under udtrapning, og når du er færdig med udtrapningen.

I MedicinRådgivningen har vi mere end 20 års erfaring med udtrapning af receptpligtig vanedannende medicin. Kernen og hjertet i vores rådgivning er, at langt de fleste af os selv har mærket en udtrapning på egen krop.

Ønsker du at stoppe med din medicin?

MedicinRådgivningen tilbyder gratis og anonym hjælp til dig, der gerne vil ud af receptpligtig vanedannende medicin som:

 • Sovemedicin
 • Beroligende medicin
 • Antidepressiva
 • Antipsykotisk medicin
 • Antiepileptika (mod angst eller abstinenser)
 • Stærkt smertestillende medicin.

Stop aldrig brat med din medicin – få hjælp til din udtrapning

Det er meget vigtigt, at du ikke stopper brat med din medicin. Få i stedet hjælp hos os til at få lavet en skånsom udtrapningsplan. Det kan minimere eventuelle abstinenser og ophørssymptomer betydeligt.

Vi er meget åbne for at etablere et godt og konstruktivt samarbejde med praktiserende læger, psykiatere og andre behandlere i sundhedsvæsenet til gavn for brugerne.

Du, din læge og dine pårørende er altid velkommen til at kontakte os på 70 26 25 10, som er nummeret til vores gratis og anonyme telefonrådgivning. Du kan også sende en mail til info@smr.dk

Det er ikke raketvidenskab

At lave en plan for udtrapning af receptpligtig vanedannende medicin er på ingen måde raketvidenskab. Det handler først og fremmest om lidt kendskab til din medicin, om medbestemmelse og om at blive lyttet til og taget alvorligt. Desværre kan du ikke bare kopiere en udtrapningsplan og gå ud fra, at den gælder for alle. En udtrapning skal skræddersyes til den enkelte.

Den personlige udtrapningsplan

Udtrapningsplaner er individuelle og skal altid laves ud fra de oplysninger, som du giver. Der skal også altid være plads til dosis- og intervalændringer i udtrapningsplanen. En lineær udtrapningsplan er utopisk, da det for mange er nødvendig med pauser undervejs og væsentligt mindre dosisreduktioner til slut i udtrapningsfasen.

Følgende grundkriterier skal være på plads, når du udtrapper:

 • du skal have lov til at mærke efter, hvornår du føler dig klar til hver
  eneste dosisreduktion
 • du skal have lov til at have en stemme og en mening – ingen udover dig
  kan mærke hvad, der sker i din krop
 • omgivelserne skal lytte til dig og støtte dig – omsorg, støtte og det at
  blive troet på er vigtig i en udtrapningsproces

Hvis disse kriterier kan blive opfyldt, er du allerede godt hjulpet i din udtrapning. Det skal ikke forstås sådan, at en udtrapning er nemt klaret og ikke er noget at ‘skrive hjem om’. Slet ikke. Vi kunne ikke drømme om at forklejne en udtrapning. Vi har jo selv prøvet det.

Det bliver godt igen

Det, der gør en udtrapning svær, er at skulle bevare troen på, at der rent faktisk venter noget godt på den anden side. Og, at de mange symptomer, du mærker undervejs, ikke er et udtryk for sygdom eller at du ikke kan leve uden medicinen.

Der er noget grundlæggende viden, vi gerne vil dele med dig, din læge og dine pårørende, så alle involverede kan læse sig frem til, hvordan en udtrapning kan foregå på en forsvarlig og værdig måde. Den viden har vi samlet på denne hjemmeside og i et hæfte, som vi håber kan være med til at dæmme op for uhensigtsmæssige og endog farlige udtrapningsplaner, der kan volde stort besvær og medføre store gener.

Download hæfte om udtrapning