Typisk udtrapningsforløb

  • Dosis reduceres med max 10 % af din nuværende dosis
  • Afhængig af medicintype kan du forvente symptomer/reaktioner efter 1-10 dage. Nogle bliver meget syge og må holde sengen, mens andre kan passe job og fritidsinteresser, men de skal passe på sig selv
  • Symptomerne varer typisk 4-10 dage, men kan vare længere
  • Derefter oplever mange bedring i symptomerne. Du vil mærke en eller flere timers ro og fred for symptomerne, også kaldet vinduer, hvor du har det tåleligt eller endda føler dig helt som dig selv igen. Herefter kan symptomerne vende tilbage som en bølge, der ruller ind over dig
  • Du skal minimum have mærket bedring i 5-7 dage, inden du fortsætter med næste trin i udtrapningen
  • Nogle kommer dog aldrig videre end til at have det tåleligt. Du kan derfor med fordel vente 6-8 uger inden næste dosisreduktion for at afvente mere stabilitet og ro. Dog anbefaler vi, at du max venter 8 uger, når du udtrapper sove- eller beroligende medicin pga risikoen for toleranceudvikling
  • Hvis ikke du oplever de føromtalte vinduer, så er det også meget normalt, og er ikke et tegn på, at helingsprocessen skrider langsommere frem. Det kan være nødvendigt at blive stående på den samme dosis igennem længere tid. Eller du kan prøve at nøjes med at fjerne en meget lille dosis ved næste dosisreduktion for at undgå for meget ustabilitet.