Vidensbank

Medicin generelt:

 

Psykofarmakaindustrien påvirker diagnosemanualerne og diagnosticeringspraksis:

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler:

 

Ankestyrelsens principafgørelse om bl.a. lægemiddelafhængiges ret til behandling på misbrugscentre:

 

Medicin og kørekort:

 

Udlandet:

Antidepressiva:

 

Antiepileptika:

 

Antipsykotika:

 

Benzodiazepiner:

 

Benzodiazepin lignende midler også kaldet indslumringspiller: