Hvad med habiliteten?

I MedicinRådgivningen forstår vi ikke, hvorfor de officielle retningslinjer for udtrapning af medicin er så håbløst forældede, når der efterhånden ligger både mange års empiri fra millioner af brugere af psykofarmaka verden over, samt valideret og kvalitativ forskning der underbygger empirien.

Måske ligger forklaringen her?

https://ugeskriftet.dk/debat/hvad-med-habiliteten