Psykofarmaka kan gøre mere skade end gavn

“Der mangler en helt basal anerkendelse af, at psykofarmaka kan gøre mere skade end gavn, og at antidepressiva virker tvivlsomt ud over placeboeffekten.”

Professor Jørgen Brandt har skrevet en meget relevant og veldokumenteret artikel om, hvor meget skade den omfattende brug af psykofarmaka forvolder.  Jørgen Brandt henviser både til egen dyrekøbt erfaring men også til relevant forskning, der understreger hans pointe. Forskning som aldrig bliver forelagt patienterne: “Der er åbenbart ikke den store interesse i psykiatrien eller i Sundhedsstyrelsen for denne forskning, der er udkommet i de senere år omkring langtidsvirkningerne fra udtrapning af psykofarmaka, samt manglende evidens for at antidepressiva virker efter hensigten. De praktiserende læger har næppe tid til at sætte sig ind i den nyere forskning, selvom de udskriver langt størstedelen af psykofarmaka, uden egentligt at vide hvilke risici, som de udsætter patienterne for.”

Læs artiklen som professor Jørgen Brandt har skrevet i Psykiatriavisen

Klik på knappen for at indlæse indhold fra www.psykiatriavisen.dk

Indlæs indhold